Organisatie en gebouw

Het Jeugd en Jongeren Centrum is opgericht in 1974 en ging draaien onder de naam Het Berenhol en bestond in 2014 dus 40 jaar.

Waarom Berenhol? Het verhaal gaat dat in vroeger tijden de Erpse boeren een beer opgejaagd hadden. Die beer was de kerk in gevlucht. Daardoor is ook de anekdote ontstaan met de vraag waarom de ramen in de Erpse kerk zo hoog zitten? Dat was om de beer, die tijdens de jacht de kerk ingevlucht was, binnen te houden! Zoals met veel verhalen die doorverteld, maar niet opgeschreven worden weten wij ook niet hoe hoog het waarheidsgehalte hiervan is. Feit is dat de inwoners van Erp genoemd worden als Erpse Beren zoals een inwoner in Veghel Kuus genoemd wordt.
Een meer verantwoorde uitleg was bij Erthepe.nl te vinden alleen werkt de link na vernieuwen van hun website niet meer

In het begin waren er alleen de disco avonden voor de jeugd van 12 tot 16 jaar. In de zeventiger jaren was de uitgaansmogelijkheid die in "Het Berenhol" voor die leeftijdsgroep geboden werd een unicum. Simpel gezegd, als je in die leeftijd zat, verveelde je je eigen rot op zaterdagavond. De televisie was nog niet in elke huiskamer aanwezig en waar dat wel was waren er 2 zenders op te ontvangen. Dat het een schot in de roos was bleek eruit dat de jeugdige bezoekers toendertijd niet alleen uit Erp maar uit de wijde omgeving kwamen. Een bekende (fietsende) nederlandse vertelde in een televisie programma over vroeger dat ze naar Het Berenhol ging.

Al snel werd het programma-aanbod uitgebreid met o.a. de zondagmiddaggroep met activiteiten voor de jeugd van 5 tot 11 jaar. Ook de Kindervakantieweek en Avondwandelvierdaagse werden aan het programma aanbod toegevoegd. Daarnaast waren er veel programma's met muziek als thema zoals het Open Veldfeest, Hartje-Winterfestival en muziekgroep presentaties. Ook deed de Fancy-Fair het goed eind jaren zeventig en begin jaren tachtig. Sommige programma's zijn niet meer, andere liggen in de koelkast maar nog steeds zorgen de vrijwilligers van het Jeugd en Jongeren Centrum waarin late de naam werd gewijzigd voor een breed programma aanbod voor iedereen. De jeugd blijft echter de voornaamste doelgroep. Wil je weten wat er georganiseerd wordt en wanneer, kijk dan regelmatig in de agenda hier op de website of zie de berichten in De Erpse Krant of op Facebook.


Op dit moment zijn de we actief met:

Zondagmiddaggroep
Voor de Jeugd van 5 tot 12. Deze leeftijdsgroep kinderen worden regelmatig uitgenodigd om op zondagmiddag bij ons te komen knutselen of zich te vermaken. Elke keer is er een ander thema. Ook theater met allerlei artiesten zoals een jongleur, interactief toneel of een clown, zijn activiteiten die ontplooit worden.

Club Four
De basis van Het Berenhol / Jeugd en Jongeren Centrum. Met diverse aan/uit periodes voor de jeugd van 12 tot en met 15 jaar. In 2012 is Club Four gestart met een knallend feest met Radio 538. In november 2013 is Club Four helaas gestopt wegens een lage opkomst van de jeugd. In oktober 2014 is weer getracht te starten met een nieuwe werkgroep en nieuwe DJ's . Ditmaal voor de groepen 7 en 8 van de basisschool, maar die jeugd heeft geen interesse meer om samen van muziek en elkaars gezelschap te genieten. Via hun slimme telefoons onderhouden ze de contacten met vrienden en luisteren met oordopjes naar hun "eigen" muziek.

KinderVakantieWeek
Elk jaar gaan kinderen van de basischolen uit Erp, Keldonk en Boerdonk in de 1e week van de schoolvakantie hutten bouwen en spelletjes doen in de Goorse bossen. Dit zeer aansprekende evenement beweegt de ouders ertoe om vakanties aan te passen zodat hun kinderen mee kunnen doen. Meer informatie vind je bij Kindervakantieweek op deze website.

Wandelen
Jaarlijks wordt er in juni de Avond Wandel Vierdaagse georganiseerd. Deelnemers kunnen kiezen tussen verschillende afstanden. Een groot aantal deelnemers komt van de basischolen in Erp, Keldonk en Boerdonk. In januari organiseert het JJC een Winter Wandeltocht. Deze wandeling bestaat uit diverse afstanden en geeft de mogelijkheid om op de rustposten van een kop soep of een broodje worst te nuttigen. Meer informatie bij wandelen.

BreakOut
Omdat muziek een belangrijk historisch gegeven is in het JJC, geeft deze werkgroep beginnende muzikanten de mogelijkheid zich aan het publiek te presenteren. Deze zogenaamde garagebands krijgen de mogelijkheid om met een professionele licht- en geluidsinstallatie zichzelf te laten zien en horen.

Openveldfeest
Gestart uit nostalgie, maar zeker in deze moderne en jachtige tijd van steeds grotere Mega en Super Parties en Festivals, een heerlijke zondagmiddag en avond ontspanning voor het hele gezin. Inmiddels is het een 2 daags gebeuren geworden met de zaterdag avond voor de muziek en de zondagmiddag voor de jeugd, kunst, cultuur en een blues café om lekker nostalgisch weg te dromen.

Verhuur
U kunt bij ons onder bepaalde voorwaarden ruimte en/of spullen huren. Ga voor meer informatie naar Verhuur.

Elke groep binnen het JJC is voor een groot deel zelfstandig in het bepalen van hun programma aanbod, en heeft als het ware een eigen bestuur, intern aangemerkt als kerngroep. Het hoofdbestuur zorgt voor de contacten met b.v. de gemeente en andere organisaties.

Huisvesting
Het gebouw is een aantal jaren geleden geheel gerenoveerd, met nieuwbouw uitgebreid en aangepast aan de eisen van de tijd, Het is ook in gebruik door andere huurders die soms een vergader- of oefenruimte nodig hebben. In 2013 is onze medegebruiker Jong Nederland Erp vertrokken naar een nieuw onderkomen op De Bolle Akker bij de fietscrossbaan. Inmiddels heeft De Bibliotheek haar intrek in het gebouw genomen.