Het Bestuur, wat doet het en hoe werkt het

Het bestuur van het JJC bestaat uit 3 personen.

Zij zorgt er voor dat alle groepen zelfstandig kunnen functioneren binnen het Jeugd en Jongeren Centrum. Het bestuur is ondersteunend voor subsidie en vergunning aanvragen. Grote investeringen vanuit de werkgroepen lopen via het bestuur.

Het bestuur vergadert met de medewerkers van de diverse werkgroepen van het JJC.  Zo wordt de continuïteit gewaarborgd en houd men voeling met de uitvoerende werkgroepen.

Verder verzorgt het bestuur de jaarvergadering voor alle medewerkers. In deze vergadering komt o.a. het financieel overzicht aan bod en worden de bestuursleden gekozen. Vanuit het bestuur wordt ook het jaarlijkse carnaval aangestuurd. Door het contact met de verschillende carnavals verenigingen, waaronder de Uilen van Empeldonk, wordt voor de jeugd van 12 tot 16 jaar in evenementen centrum Ter AA het carnaval georganiseerd. En een belangrijke, niet te vergeten taak van het bestuur is het organiseren van de jaarlijkse feestavond waarmee aan alle vrijwilligers de waardering voor hun inzet getoond wordt.

Meer dan 250 vrijwilligers assisteren het jaar door bij het uitvoeren van al de activiteiten die onder de paraplu van het Jeugd en Jongeren Centrum opgezet worden.
Zonder de materiële en financiële bijdragen van bedrijven in en rondom Erp, zou het zeer actieve jeugdwerk zoals het Jeugd en Jongeren Centrum dat aan jullie presenteert, niet mogelijk zijn.