Privacy Stichting Jeugd en Jongeren Centrum Erp

Privacy gaat over de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Stichting Jeugd & Jongeren Centrum Erp vindt het bewaken van uw privacy heel belangrijk. Stichting Jeugd & Jongeren Centrum Erp draagt zorg voor het vertrouwelijk, zorgvuldig en veilig omgaan met uw persoonsgegevens. Wanneer Stichting Jeugd & Jongeren Centrum Erp persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. 

 

1. Recht op informatie

Wij stellen u op de hoogte wanneer wij persoonsgegevens van u verwerken. Deze gegevens bestaan uit contactgegevens en eventuele aanvullende gegevens. We vertellen u vooraf zoveel mogelijk welke gegevens we nodig hebben, waarom we deze gegevens nodig hebben en wat wij ermee doen. Ook informeren we u over uw rechten en hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

Als u aan meerdere activiteiten bij Stichting Jeugd & Jongeren Centrum Erp deelneemt, hoeft u uw persoonsgegevens maar een keer door te geven. Als u 2 jaar geen gebruik maakt van onze diensten, gaan uw persoonsgegevens naar ons archief en na 2 jaar archief worden uw persoonsgegevens automatisch verwijderd.

Mocht u dit niet willen dan kunt u dit aangeven bij uw contactpersoon van de Stichting Jeugd & Jongeren Centrum Erp, zodat uw gegevens na deelname aan de activiteit direct verwijderd worden. Ook kunt u mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. o.v.v. privacy. Ook een eerder gegeven toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u op deze manier intrekken. Als uw persoonsgegevens wijzigen zoals een adreswijziging of ander telefoonnummer dan kunt u dit doorgeven aan de desbetreffende werkgroep binnen de Stichting Jeugd & Jongeren Centrum Erp.

 

2  Recht op inzage 

U kunt altijd uw persoonsgegevens inzien. We verzoeken u wel specifiek aan te geven om welke persoonsgegevens het gaat. 

 

3. Recht op aanpassing van de gegevens

Mochten uw persoonsgegevens niet meer kloppen dan passen we deze aan op uw verzoek. 

 

4. Recht op verwijderen gegevens

U heeft het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze van u hebben ontvangen. Stichting Jeugd & Jongeren Centrum Erp kan echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen omdat we soms verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren. 

 

5. Recht op beperking van de verwerking

Het recht op beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Bijvoorbeeld wanneer u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden. 

 

6. Recht van bezwaar 

Tegen verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar maken wanneer uw persoonsgegevens naar uw mening worden gebruikt voor andere doeleinden dan afgesproken. 

 

7. Recht op overdracht van gegevens

Dit houdt in dat de Stichting Jeugd & Jongeren Centrum uw gegevens aan u zal verstrekken, als u daarom verzoekt. 

 

8. Inzien of aanpassen van uw gegevens

Wanneer u uw gegevens wil inzien, wijzigen, verwijderen of overgedragen wil hebben kunt u terecht bij uw contactpersoon van de Stichting Jeugd & Jongeren Centrum Erp. Ook kunt u uw verzoek sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Als u een eerder gegeven toestemming wilt intrekken, kunt u dit doen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Stichting Jeugd & Jongeren Centrum Erp reageert uiterlijk binnen een maand op het verzoek. Stichting Jeugd & Jongeren Centrum Erp kan vragen of u zich wil legitimeren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kan Stichting Jeugd & Jongeren Centrum Erp afwijzen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer iemand Stichting Jeugd & Jongeren Centrum Erp bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

Stichting Jeugd & Jongeren Centrum Erp zal de derde(n) die gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt.

 

9. Melden van incidenten

Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan melden wij dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten.

 

10. Beeldmateriaal 

We vragen uw toestemming voor het publiceren van foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat anderen foto’s maken tijdens activiteiten. Stichting Jeugd & Jongeren Centrum Erp heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze mensen ook terughoudend zijn bij het publiceren van foto’s en of video’s.

 

11. Vertrouwelijk

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen om u te informeren over activiteiten vanuit de Stichting Jeugd & Jongeren Centrum Erp. 

We gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit geldt ook voor stagiairs, vrijwilligers en derden die door Stichting Jeugd & Jongeren Centrum Erp zijn ingehuurd. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dat wettelijk verplicht is, noodzakelijk is voor onze dienstverlening aan u of wanneer u ons hiervoor uw toestemming heeft gegeven.

 

12. Op verschillende manieren contact

Steeds vaker hebben burgers via e-mail, sociale media (zoals Facebook, Instagram en WhatsApp) of via www.jjc-erp.nl contact met Stichting Jeugd & Jongeren Centrum Erp. De persoonsgegevens die u daarbij aan ons doorgeeft, kunnen door Stichting Jeugd & Jongeren Centrum Erp worden verwerkt. Uiteraard alleen wanneer dat noodzakelijk is.

 

13. Nieuwsbrieven en mededelingen

Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan gebruiken wij deze alleen voor het versturen van informatie van Stichting Jeugd & Jongeren Centrum Erp. Wij verstrekken uw e-mailadres nimmer aan derden. Stichting Jeugd & Jongeren Centrum Erp houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie kunt u dit per e-mail melden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

14. Bezoek aan de websites van Jeugd & Jongeren Centrum Erp

Wat doen we met uw IP-adres? Iedereen die internet gebruikt, doet dit vanuit een IP-adres. Ook als u internet met uw mobiele telefoon. Zonder IP-adres kunt u niet internetten. Stichting Jeugd & Jongeren Centrum Erp houdt IP-adressen bij om u te behoeden voor internetfraude. Als u onze websites bezoekt, maken we gebruik van cookies en tellers. Hieronder leest u waarvoor we deze gegevens gebruiken.

 

15. Onze websites en cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door de browser op uw computer wordt opgeslagen. Deze cookies zijn bedoeld om een volgend bezoek te vergemakkelijken. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden zodat bijvoorbeeld een filmpje sneller laadt.

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen delen op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze sociale media zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van deze social media (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Facebook, Instagram, WhatsApp en Google+ stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. 

 

16. Onze websites en tellers

Op de websites van Stichting  Jeugd & Jongeren Centrum Erp houden we via tellers algemene bezoekgegevens bij, zoals de meest bezochte pagina's. Met deze informatie kunnen we de indeling op onze website verder optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zo kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren. We registreren via deze tellers ook hoe bezoekers door de website klikken. Deze gegevens worden alleen intern opgeslagen en bewerkt. Ze worden gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedrag en voor fraudebestrijding.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

 

17. Stichting Jeugd & Jongeren Centrum Erp en andere websites

Op de sites van Stichting Jeugd & Jongeren Centrum Erp treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Stichting Jeugd & Jongeren Centrum Erp kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

 

18. Vragen

Heeft u vragen over privacy aan Jeugd & Jongeren Centrum Erp? Neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

19. Klachten 

Als u van mening bent dat dit privacyreglement niet of onvoldoende wordt nageleefd, dan horen we dit graag van u via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

20. Wijzigingen 

Stichting Jeugd & Jongeren Centrum Erp behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacyreglement. Check daarom regelmatig dit privacyreglement.